Polityka prywatności

 

Hurtownia Internetowa www.ftoys.pl szanując prawo do prywatności Klientów Hurtowni, przedstawia swoje stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania informacji o Klientach Hurtowni.

 

1. Baza Danych Hurtowni
Baza Danych Hurtowni zawiera dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Hurtowni. W bazie Hurtowni przechowywane są również dane na temat Klientow korzystających z Hurtowni (nazwa firmy, imię, nazwisko, adres , adres email oraz numer telefonu) służące do realizacji składanych przez nich zamówień.

 

2. Przetwarzanie danych osobowych Klientów Hurtowni
Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest F-Toys s.c. z siedzibą w Lublinie, 20-704, ul. Wojciechowska 9A, który jest właścicielem Hurtowni. Powierzone Hurtowni dane osobowe Klientów traktowane są ze szczególną troską o ich bezpieczeństwo. Zakres ich przetwarzania obejmuje wyłącznie działania niezbędne do obsługi i realizacji zamówienia, płatnosci, utrzymania relacji z klientem oraz otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.


Z uwagi na powyższe dane osobowe naszych Klientów mogą zostać przekazane do współpracujacych z Hurtownią firm spedycyjnych (np. DPD, Poczta Polska), które używają danych wyłącznie do realizacji zamówienia i płatności za dostarczoną przesyłkę. Firmy spedycyjne nie gromadzą przekazanych im danych personalnych klientów F-Toys do swoich własnych celów.


Powierzone Hurtowni dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
- Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
- Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

 

Każdy Klient ma prawo do wglądu, modyfikacji i usunięcia swoich danych osobowych. Zmiany danych osobowych można dokonać po zalogowaniu się na swoje konto.

Powierzane Hurtowni dane osobowe nie są udostępniane ani odsprzedawane podmiotom trzecim.

 

3. Lista newsletter
Hurtownia prowadzi listę newsletter. Rejestracja w Hurtowni oznacza zgodę na otrzymywanie informacji o charakterze marketingowym wysyłanych przez F-Toys.